Cercar

Inici -> Perfil contractant -> Contractes menors

Relació trimestral de contractes menors del Palau de Congressos de Palma

Relació trimestral de contractes menors que es publica segons l'establert a l'art. 63 de la Llei 9 /2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació:1 de febrer de 2019

 
© Palau de Congressos de Palma -  Carrer Felicià Fuster, 2. 07006 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971626900 | Of. comercial 971626910