Cercar

Inici -> Política de Privacitat

Política de privacitat Palau de Congressos

Està vostè llegint la política de privacitat que aplica a la pàgina web pcongressosdepalma.palma.cat (d'ara endavant, "la Web"). La política de privacitat conté informació important sobre el tractament de les seves dades personals així com dels drets que li reconeix la normativa vigent en aquesta matèria. 

 La política de privacitat podrà ser actualitzada en qualsevol moment a l'efecte d'introduir les modificacions que, en el seu cas, s'estimin precises, ja sigui per motius empresarials com per a donar compliment a obligacions legals. 

Vostè manifesta que les dades que ens faciliti, ara o en el futur, són correctes i veraços i es compromet a comunicar-nos qualsevol modificació d'aquests. 

1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES? 

El responsable del tractament de les dades és PALAU DE CONGRESSOS DE PALMA, S.A. (d'ara endavant, "PALAU DE CONGRESSOS"), amb domicili en Carrer Felicià Fuster, núm. 4, 07006 Palma (Illes Balears), i correu electrònic palau@pcp.palma.es

2. QUINA INFORMACIÓ PERSONAL OBTENIM? 

Les dades que tractem s'obtenen de: 

 - Els formularis que, en el seu cas, vostè emplena en la Web.

 - Els correus electrònics que vostè ens remet. 

- Les dades d'ús de la Web. 

Tractem les següents categories de dades en funció de la sol·licitud realitzada en cada cas per l'usuari: 

- Dades relatives a la seva navegació, com la seva adreça IP des de la qual es realitza la connexió, el tipus de dispositiu usat i les seves característiques, accions realitzades en la Web o pàgines visitades. Per a això, s'utilitzen galetes i tecnologies similars que poden implicar el rastreig de la seva navegació (per a més informació, pot consultar la política de galetes, disponible en URL). 

En el cas que l'usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar a l'interessat, titular d'aquestes dades, la informació prevista en la present Política de Privacitat, eximint a PALAU DE CONGRESSOS de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. 

3. AMB QUINA FINALITAT USEM LES SEVES DADES? 

Usarem les seves dades, obtinguts a través dels canals indicats en l'apartat 2 anterior, per a l'administració i la gestió de seguretat de la Web.

4. DURANT QUANT TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES? 

PALAU DE CONGRESSOS conservarà les dades de caràcter personal durant el temps que sigui necessari per a complir l'objectiu per al qual van ser recopilats i, en tot cas, durant la vigència de la relació que manté amb nosaltres i respectant els terminis de retenció estipulats per la legislació aplicable, així com durant el temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Les seves dades seran cancel·lades quan deixin de ser necessaris i pertinents per a les finalitats per a les quals van ser recaptats. 

5. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?  

La base legal per al tractament de les seves dades és la gestió de la relació jurídica que s'estableixi amb vostè, la prestació dels serveis requerits en cada cas per l'usuari, així com el compliment d'obligacions legals. 

6. QUI SÓN ELS DESTINATARIS DE LES SEVES DADES? 

Les seves dades podran ser cedits a tercers únicament per obligació legal. 

7. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a PALAU DE CONGRESSOS estem tractant dades personals que els concerneixen o no. Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, els interessats tindran dret a oposar-se al tractament de les seves dades i a la portabilitat d'aquests. Aquests drets podran ser exercitats gratuïtament pels interessats i, si escau, per qui els representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: Carrer Felicià Fuster, núm. 4, 07006 Palma (Illes Balears), o bé mitjançant la remissió d'un correu electrònic a palau@pcp.palma.es

Aquesta sol·licitud haurà d'incloure el nom i cognoms de l'interessat, domicili a l'efecte de notificacions, fotocòpia del DNI o passaport i petició en què es concreta la sol·licitud. Els usuaris tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control pertinent.

Data darrera modificació:1 d'abril de 2022

 
© Palau de Congressos de Palma -  Carrer Felicià Fuster, 4. 07006 Palma (Illes Balears) Telèfon:

971 729 920
palau@palma.cat


Empresa Gestora
Of. comerc. Meliá
971 626 910
sales.melia.palma.bay@melia.com