Cercar

Inici -> Enllaços

Instruccions de contractació Palau de Congressos

30 de maig de 2017

Les presents normes tenen per objecte regular la contractació del PCP per tal de garantir que la mateixa s'ajusti als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, no discriminació i igualtat de tracte. Les presents normes internes es posaran a disposició de tots els interessats en participar en els procediments d'adjudicació regulats per les mateixes mitjançant la seva publicació en el perfil del contractant de la CAIB i l'Ajuntament de Palma

Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació: 30 de maig de 2017

 
© Palau de Congressos de Palma -  Carrer Felicià Fuster, 4. 07006 Palma (Illes Balears) Telèfon:

971 729 920
palau@palma.cat


Empresa Gestora
Of. comerc. Meliá
971 626 910
sales.melia.palma.bay@melia.com