Cercar

Inici -> Enllaços

La societat inversora reafirma "l'alt interès pel Palau de Congressos" i assegura que manté la seva oferta econòmica inicial

9 de juliol de 2014

El Consell d'Administració de la Societat Palacio de Congressos demana informes jurídics per treure una nova convocatòria mitjançant adjudicació directa o nova licitació

Palma, 4 de novembre de 2013.- El tinent de batlia de Turisme i Coordinació Municipal, Álvaro Gijón, ha avançat que el Consell d'Administració de la Societat Palacio de Congressos reunit avui, ha tingut coneixement d'un escrit enviat per l'empresa licitadora en la qual sol·licita a la Societat que custodiï el sobre B, sobre que conté l'oferta econòmica, independentment que es tregui o no novament a concurs la venda de l'hotel i la gestió del Palau de Congressos "per assegurar-nos que l'oferta existent en el sobre no varia, la qual cosa mostra que mantenen la seva oferta i reafirma l'alt interès per part d'aquesta empresa d'apostar per la gestió del Palau de Congressos".

El Consell d'Administració també ha acordat sol·licitar informes tant als serveis jurídics de la Comunitat Autònoma com als de l'Ajuntament de Palma perquè decideixin si la nova convocatòria ha de fer-se mitjançant una adjudicació directa o convocar una nova licitació.

El fet que l'empresa licitadora hagi sol·licitat per escrit que es custodiï el sobre B, "és una excel·lent notícia ja que, encara que es presentessin altres ofertes per a la compra de l'hotel i la gestió del Palau de Congressos, ells mantindrien la inicial".

En relació amb l'informe sol·licitat als serveis jurídics, que podria estar llest en uns 15 dies, el tinent d'e batlia de Turisme i Coordinació Municipal, Álvaro Gijón, va apuntar que "sigui el que sigui finalment el tipus de contractació, tant per adjudicació directa o mitjançant una nova licitació no variarà ni es modificaran a l'actuals condicions econòmiques".

No obstant això, Álvaro Gijón, va matisar que l'única cosa que podria variar és que si es realitza mitjançant l'adjudicació directa, només es podrà negociar amb aquesta empresa i en el cas que s'opti per una nova licitació, es podran presentar altres empreses encara que el termini de presentació de les ofertes s'escurçarà al no existir variació alguna en relació amb les anteriors exigències de contractació".

La sociedad inversora reafirma el "alto interés por el Palacio de Congresos" y asegura que mantiene su oferta económica inicial

El Consejo de Administración de la Sociedad Palacio de Congresos pide informes jurídicos para sacar una nueva convocatoria mediante adjudicación directa o nueva licitación

Data darrera modificació: 22 de gener de 2015

 
© Palau de Congressos de Palma -  Carrer Felicià Fuster, 4. 07006 Palma (Illes Balears) Telèfon:

971 729 920
palau@palma.cat


Empresa Gestora
Of. comerc. Meliá
971 626 910
sales.melia.palma.bay@melia.com